Sfoglia per Autore  SADA, Cinzia

Opzioni
Mostrati risultati da 1 a 3 di 3
Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Background-free search for neutrinoless double-beta decay of Ge-76 with GERDA 1-gen-2017 Agostini, M.; Allardt, M.; Bakalyarov, A. M.; Balata, M.; Barabanov, I.; Baudis, L.; Bauer, C.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Belyaev, S. T.; Benato, G.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Bode, T.; Borowicz, D.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; D'Andrea, V.; Demidova, E. V.; Di Marco, N.; di Vacri, A.; Domula, A.; Doroshkevich, E.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Fedorova, O.; Freund, K.; Frodyma, N.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gooch, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Hakenmueller, J.; Hegai, A.; Heisel, M.; Hemmer, S.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Csathy, J. Janicsko; Jochum, J.; Junker, M.; Kazalov, V.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Kish, A.; Klimenko, A.; Kneissl, R.; Knoepfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lebedev, V. I.; Lehnert, B.; Liao, H. Y.; Lindner, M.; Lippi, I.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Medinaceli, E.; Miloradovic, M.; Mingazheva, R.; Misiaszek, M.; Moseev, P.; Nemchenok, I.; Palioselitis, D.; Panas, K.; Pandola, L.; Pelczar, K.; Pullia, A.; Riboldi, S.; Rumyantseva, N.; Sada, C.; Salamida, F.; Salathe, M.; Schmitt, C.; Schneider, B.; Schoenert, S.; Schreiner, J.; Schulz, O.; Schuetz, A. -K.; Schwingenheuer, B.; Selivanenko, O.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stanco, L.; Vanhoefer, L.; Vasenko, A. A.; Veresnikova, A.; von Sturm, K.; Wagner, V.; Walter, M.; Wegmann, A.; Wester, T.; Wiesinger, C.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zuber, K.; Zuzel, G. file da validare
Probing Majorana neutrinos with double-beta decay 1-gen-2019 Agostini, M.; Bakalyarov, A. M.; Balata, M.; Barabanov, I.; Baudis, L.; Bauer, C.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Borowicz, D.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; Comellato, T.; D'Andrea, V.; Dernidova, E. V.; Di Marco, N.; Domula, A.; Doroshkevich, E.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Fomina, M.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Giordano, M.; Grabrnayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Hakenmueller, J.; Hegai, A.; Heise, M.; Hemmer, S.; Hiller, R.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Csathy, J. Jarticsko; Jochum, J.; Junker, M.; Kazalov, V.; Kermaidic, Y.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Kish, A.; Klitnenko, A.; Kneissl, R.; Knoepfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Krause, P.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lindner, M.; Lippi, I.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Miloradovic, M.; Mingazheva, R.; Misiaszek, M.; Moseev, P.; Nemchenok, I.; Panas, K.; Pandola, L.; Pelczar, K.; Pertoldi, L.; Piseri, P.; Pullia, A.; Ransom, C.; Riboldi, S.; Rumyantseva, N.; Sada, C.; Sala, E.; Salamida, F.; Schmitt, C.; Schneider, B.; Schoenert, S.; Schutz, A-K; Schulz, O.; Schwarz, M.; Schwingenheuer, B.; Selivanenko, O.; Sheychik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Static, L.; Stukov, D.; Vanhoefer, L.; Vasenko, A. A.; Veresnikova, A.; von Sturm, K.; Wagner, V.; Wegrntann, A.; Wester, T.; Wiesinger, C.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zschocke, A.; Zsigmond, A. J.; Zuber, K.; Zuzel, G. file da validare
Modeling of GERDA Phase II data 1-gen-2020 Agostin, M.; Bakalyarov, A. M.; Balata, M.; Barabanov, I; Baudis, L.; Bauer, C.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Borowicz, D.; Bossio, E.; Bothe, V; Brudanin, V; Brugnera, R.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; Comellato, T.; D'Andrea, V; Demidova, E.; V, ; Di Marco, N.; Domula, A.; Doroshkevich, E.; Egorov, V; Fischer, F.; Fomina, M.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gooch, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V; Gusev, K.; Hakenmueller, J.; Hemmer, S.; Hiller, R.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L.; V, ; Csathy, J. Janicsko; Jochum, J.; Junker, M.; Kazalov, V; Kermaidic, Y.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I.; V, ; Klimenko, A.; Kneissl, R.; Knoepfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Krause, P.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lindner, M.; Lippi, I; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Miloradovic, M.; Mingazheva, R.; Misiaszek, M.; Moseev, P.; Nemchenok, I; Panas, K.; Pandola, L.; Pelczar, K.; Pertoldi, L.; Piseri, P.; Pullia, A.; Ransom, C.; Riboldi, S.; Rumyantseva, N.; Sada, C.; Salamida, F.; Schoenert, S.; Schreiner, J.; Schuett, M.; Schuetz, A-K; Schulz, O.; Schwarz, M.; Schwingenheuer, B.; Selivanenko, O.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stukov, D.; Vanhoefer, L.; Vasenko, A. A.; Veresnikova, A.; Vignoli, C.; von Sturm, K.; Wester, T.; Wiesinger, C.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zatschler, B.; Zhitnikov, I; Zhukov, S.; V, ; Zinatulina, D.; Zschocke, A.; Zsigmond, A. J.; Zuber, K.; Zuzel, G. file da validare
Mostrati risultati da 1 a 3 di 3
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile