Ωραία λουλούδια κι άσπρα. Studi di Greco medievale e moderno in ricordo di Lidia Martini