<<[...] lu fegu vocatu di Buxellu>>: una risorsa patrimoniale del monastero di Santa Chiara di Lentini a Ragusa