Conseqüències de la biodegradabilitat de la matèria orgànica en les propietats físiques i químiques dels substrats