La propria imatge. Els nobles de la Sicilia central i el vestir “a la espanyola”