Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Aleurothrixus floccosus (Maskell), Dialeurodes citri (Ashmead), Parabemisia myricae (Kuwana) – Aleirodi degli agrumi