Ένας σύγχρονος έλληνας συγγραφέας που τιμά την ευρωπαϊκή λογοτεχνία