Η ζεστασιά της μικρής ιστορίας μέσα από τα κείμενα εποχής του Γ. Ιωάννου