Hagiwara Sakutaro ron. Tanka sosaku yori shoki no jiyu shi e