SURROGATE MEASURE OF SAFETY FROM ROAD INSPECTION DATA - EXPERIMENTAL TEST ON POLISH ROADS [Wykorzystanie Danych Z Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jako Pośredniej Miary Bezpieczeństwa - Badania Na Polskich Drogach]