Η τεχνική παρουσίαση του ήρωα στην πεζογραφία του Γιώργου Ιωάννου