Κέφαλος e Χαρίδημος. Il mito di Cefalo e il Principe di Creta (Ερωτόκ.,II, 581-768)